האם יש לי בחירה במידה ואני לא מכיר את האתר, לבחור מתוכה את העיצובים של העמוד?
כן, לכל קטגוריה יש בחירה ממספר דפים לדוגמא. ניתן לבחור מכל הדוגמאות באתר