האם אני אוכל להחליף חבילות לאתר מתי שאני רוצה?

כן, החלפת החבילה של האתר היא אפשרית בכל שלב.