האם ניתן לראות אתרים לדוגמה טרם תחילת התהליך?
 כן. באתר זה מצויים מספר דוגמאות של אתרי SHOPAPP. תוכל לגלוש לחפש ולהתרשם מכל אחד ואחד מהם, כאוות-נפשך.
.