מה ההבדל בין החבילות השונות?

ההבדל בין החבילות השונות הוא במספר הדפים שיש ביכולתכם לפתוח. כל חבילה מאפשרת פתיחת מספר מסוים של דפים כשאת הפירוט של כל חבילה ניתן לראות באתר החברה